Tabell: Genomsnittsålder

Denna tabell visar genomsnittsålder efter år, område och/eller kön. 

Val av år

Se: Val av år

Val av område

Se: Val av områden

Val av kön

Se: Val av könsredovisning

Tabellens innehåll

I kontrollisten finns under rubriken Visa en kombinationsruta för val av det antal decimaler med vilka genomsnittsåldern visas i tabellen. Där finns också en markeringsruta. Då den är markerad visas förutom genomsnittsåldern också antalet personer.

Diagram

Se: Val av diagram

Hur beräknas genomsnittsåldern?

Genomsnittsåldern för en grupp personer beräknas i Demografens webbmodul på så sätt, att antalet personer i varje ettårsklass multipliceras med genomsnittsåldern för ettårsklassen i fråga. Vid slutet av ett år är genomsnittsåldern i en åldersklass 0,5 högre än åldern som anges i Demografens webbmoduls register. Åldersuppgifterna i Demografens webbmodul avser alltid antalet uppnådda år vid slutet av året. De som redovisas som 0-åringar är sålunda i genomsnitt 0,5 år vid årets slut och 1-åringar är i genomsnitt 1,5 år o.s.v. Vid genomsnittsåldersberäkningen läggs sålunda 0,5 år till åldern så som den redovisas i Demografens webbmoduls register. Detta gäller om befolkningsuppgifterna avser slutet av året. För halvår och kvartal blir tillägget ett annat och beror på vilken tidpunkt uppgifterna avser. Tillägget blir då också olika för 0-åringar jämfört med det för övriga åldersklasser.

Källor

3Tillbaka