Diagram: Stapeldiagram

Denna diagramtyp visar ett stapeldiagram med vald klassindelning längs diagrammets x-axel. Diagrammet ritas för befolkningen i valt område och år.

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år diagrammet skall avse. Året för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha ett diagram för det året behövs ingen åtgärd för val av år. 

Val av område

Se: Val av områden

Åldersindelning

Välj önskad åldersindelning i kombinationsrutan med åldersklasser.

Utformning

Under kontrollistens rubrik Utformning finns en kombinationsruta. I den kan du välja om du vill ha redovisning med uppdelning på kön eller valda områden. Du kan också avstå från sådan uppdelning genom att välja den blanka raden.

Källor

3Tillbaka