Diagram: Kurvdiagram för flera områden

Denna diagramtyp visar i ett linjediagram åldersfördelningen i ett eller flera område för ett valfritt år. Syftet med diagramtypen är främst att den skall vara till hjälp då man vill jämföra åldersstrukturen mellan olika områden. Lägg märke till att alla kurvor i diagrammet alltid avser samma år.

Arbetssätt

När man från Demografens webbmoduls meny valt denna diagramtyp ritas med automatik ett linjediagram för markerat område. I kombinationsrutan med texten "Nästa kurva" står talet ett. Det betyder att vid nästa val av område kommer denna första kurva att ersättas med en kurva för valt område. 

Så snart den första kurvan är ritad gör sig systemet berett att rita kurva nummer två. Det framgår av att rutan för "Nästa kurva" nu automatiskt antagit värdet två. Så snart du väljer ett nytt område, ritas en ny kurva för det valda området. På detta vis fortsätter det och diagrammet utökas med fler kurvor.

Om du vill rita om en redan ritad kurva anger du den kurvans ordningsnummer i rutan "Nästa kurva". Därefter väljer du område.

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år diagrammet skall avse. Årtalet för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha ett diagram för det året behövs ingen åtgärd för val av år. Ändrar man årtal ritas alla kurvor om så att de avser det valda året.

Val av område

Se: Val av områden

Utformning

Under kontrollistens rubrik "Utformning" finns en ruta med ledtexten "Nästa kurva". I den anger man ordningsnumret för nästa kurva som skall ritas. Systemet ändrar med automatik innehållet i denna ruta så snart man valt ett område, men man kan alltid själv ändra innehållet om man skulle vilja rita om en kurva. Här finner man också två s.k. radioknappar med vilka man kan ange om diagrammet skall redovisa antalet personer i absoluta tal eller i relativa tal uttryckta i procent.

Rensa

Om du vill radera alla diagram klickar du på kontrollistens Rensa. Då rensas alla kurvor men samtidigt ritas en ny första kurva. Den ersätts dock så snart du väljer ett nytt område, såvida du inte dessförinnan ändrat önskat ordningstal för nästa kurva. Se Utformning ovan!

Källor

3Tillbaka