Diagram: Skillnad mellan två valfria år

Denna diagramtyp visar i ett stapeldiagram förändringen i antalet personer i valda åldersklasser mellan två valda år. Staplarnas storlek visar sålunda åldersklassens förändring mellan de valda åren. Negativa förändringar visas som nedåtriktade staplar.

Val av år

Överst i kontrollisten väljer man startår och slutår i varsin kombinationsruta. 

Val av område

Se: Val av områden

Åldersindelning

Välj önskad åldersindelning i kombinationsrutan med åldersklasser.

Utformning

I kombinationsrutan under rubriken Utformning kan man avgöra om man vill ha redovisningen könsuppdelad eller ej.

Källor

3Tillbaka