Diagram: Utveckling i ett område för flera åldersklasser 

Denna diagramtyp illustrerar, i ett linjediagram, utvecklingen över tiden av befolkningen i ett område för valfria åldersklasser. 

Arbetssätt

När man från Demografens webbmoduls meny valt denna diagramtyp ritas med automatik ett linjediagram för markerad åldersindelning. 

Val av år

Se: Val av år

Val av område

Område väljs genom att klicka på önskat områden i områdeslistan.

Se: Val av områden

Val av åldrar

Välj önskad åldersindelning i kombinationsrutan med åldersklasser.

Utformning

Under kontrollistens rubrik "Utformning" finns två s.k. radioknappar med vilka man kan ange om diagrammet skall redovisa antalet personer i absoluta tal eller i relativa tal uttryckta som index med utgångspunkt i startåret som ges index 100.

Genom att välja stympad Y-axel kan man få förändringarna att framgå tydligare.

Källor

3Tillbaka