Tabell: Befolkningsutveckling

Denna tabell väljer du då du vill studera befolkningsutvecklingen över tiden. Tabellen visar befolkningen vid valda (två eller flera) tidpunkter. Redovisning kan ske efter område, ålder och kön alltefter ditt eget val. Du bestämmer också vad som skall visas i tabellen. Du kan välja att visa, 

befolkningen vid de valda åren,  
förändring i absoluta tal och/eller 
förändring i procent. 

En eller flera av dessa komponenter kan ingå i en tabell.

Du kan bestämma vilken av variablerna år, område, ålder och kön som skall visas i tabellens spalt respektive huvud. Se: Tabellens delar!

Vill du ha hjälp med hur man gör de olika valen, klicka då på länkarna nedan.

Val av år
Val av områden
Val av ålder
Val av könsredovisning
Val av vad som skall visas i tabellen
Val av diagram
Snabbyte av variablernas placering i spalt och huvud

Källor

3Tillbaka