Hjälp med Demografens webbmodul

Demografens webbmodul visar befolkningens fördelning på olika geografiska områden och åldersgrupper. Dessutom kan du få befolkningen uppdelad på män och kvinnor. Befolkningssammansättningen kan ofta redovisas för olika tidpunkter. Därför kan förändringar av den demografiska sammansättningen åskådliggöras.

För att man skall kunna studera förändringar över tiden krävs att man har tillgång till minst två års befolkningsregister.

Befolkningsstrukturen presenteras dels i form av tabeller, dels i form av diagram, särskilt lämpliga för att redovisa demografiska data.

Gemensamt för alla tabeller och diagram är att, om redaktören har lagt upp flera arbetsalternativ så väljer man först vilket alternativ man vill arbeta med. Detta gör man längst upp i respektive tabell-/diagramkontroll.

 

Datakällor

Se Demografens webbmoduls datakällor

Tabeller:

Diagram: